top of page
webGilde_figuur-01.png

Sociale Innovatie

Burgerparticipatie/ ontwikkelen van communities

Ontwikkelen van inspraakinstrumenten

Bewonersinspraak bij maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken.

Duurzaamheidsscan

Duurzaamheidsprojecten

Advies  (Europees) beleidsontwikkeling Circulaire Economie

Werkgelegenheidsprojecten ontwikkelen en uitvoeren

 

 

Voorbeelden

 

Doe je droom

Samen met Eindhoven in Dialoog het concept Doe je droom ontwikkeld en toegepast. Burgers brachten hun verhalen en dromen in. Raadsleden en ondernemers luisterden mee en gaven feedback om vervolgens in driehoeken aan de slag te gaan. Er deden 30 burgers mee. Er zijn 8 projecten tot wasdom gekomen.

 

Samen werk vinden

 

We begeleiden mensen die werkzoekend zijn, starters of mensen met een uitkering. Zowel in Den Haag als Eindhoven al een grote slagingskans bereikt. Kenmerkend is dat we werken aan zelfvertrouwen, talenten laten zien en meedraaien in projecten. Plus het gebruik van elkaars netwerken.

bottom of page