top of page

DISCLAIMER

Door de website www.gildeplus.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

U kunt de website www.gildeplus.nl bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie, vermeld op de website www.gildeplus.nl, kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. GildePlus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij GildePlus of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GildePlus. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GildePlus.

E-mailberichten

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van GildePlus zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan GildePlus geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt GildePlus u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst GildePlus u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Gegevensverwerking

Privacy bij nieuwsbrieven
Wanneer u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief, verzamelen en bewaren wij uitsluitend uw naam en e-mailadres. U kunt zich altijd uitschrijven door dit bij ons kenbaar te maken of door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan automatisch uit ons systeem verwijderd.

Privacy bij aankoop van producten en diensten
Wanneer u via deze website reserveringen plaats voor een bijeenkomst, workshop etc. of via ons producten of diensten afneemt, verzamelen wij uw naam, adresgegevens, e-mail en eventueel bankrekeningnummer. Wij bewaren uw gegevens in ons (reserverings)systeem.

Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen.  

Daarnaast gebruiken wij uw adres- en e-mailgegevens voor marketingdoeleinden: om u te informeren over ons aanbod of om u te wijzen op wijzigingen of annuleringen of om u te attenderen op andere, mogelijk voor u interessante bijeenkomsten.

bottom of page