top of page

Hans van Zijl 

Sociaal ondernemer

foto Hans van Zijl 2020 .png

Waar kan ik u mee helpen ?

 

Kritisch analyticus, gedreven om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen, onder andere door het doen van onderzoek naar sociaal-maatschappelijk relevante onderwerpen en het in relatie daarmee adviseren over - en naar dagelijkse praktijk brengen van – de effectiviteit van overheden en organisaties daarin.

 

Workshops & Themasessies op gebied van:

Overheidsfinanciën

Begroting en Jaarrekening analyse

Politieke bewustwording en Publiek belang

"Agile Scrum" werkwijze in publieke & maatschappelijke organisaties

 

Begeleiden behandeling van inhoudelijke thema's en discussies; (politieke) kaderstelling & verantwoording, democratische vernieuwing.

 

Advisering en ondersteuning bij talentontwikkeling teams, verander-& verbeterprocessen, nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden, binnen en buiten de eigen organisatie.

Onderzoek en analyse van beleidsdoelen, resultaten en verantwoording, knelpunten in processen, beleidsontwikkeling en/of -uitvoering. Effectanalyse van begrotingen en jaarrekeningen.

 

Advies en netwerkondersteuning bij publiek/private samenwerkingen en projecten.

 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page