top of page

Jeannette Vos 

Samenlevings-makelaar

Jeannette Vos .jpg

Samen-leven. 

Dat werkt alleen als je het letterlijk neemt!

Mensen inspireren om uit het leven te halen wat er in zit, ieder met eigen mogelijkheden en eigen dromen.

 

Zorgen dat we samen weer met plezier kunnen leven, wonen en werken, met respect voor die ander.

 

Echte verbinding ontstaat op basis van waardering voor elkaar.

Waar kan ik u mee helpen ?

 

Creatieve brainstormsessies

Als er een nieuwe uitdaging op u of uw organisatie afkomt, kan een frisse blik en verbindend communicator net dát zijn waardoor u zelf stappen kunt zetten.

 

Coachen

Zowel teams als individuele medewerkers kunnen af en toe een spiegel gebruiken. Een buitenstaander die anders kijkt en daardoor de bestaande patronen kan  helpen doorbreken.

 

 

Bruggenbouwer

Daar waar veranderingen moeten worden doorgevoerd, is het belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Begrip kweken voor de veranderingen en de verschillende invalshoeken.

 

 

Sociale Innovatie

Putten uit een breed scala van aanbod in het sociaal domein. Vernieuwers herkennen( en benutten)  op het  gebied van burgerparticipatie en armoedebeleid tot creatieve ideeën over sociale ongelijkheid

 

 

Op mijn lijf geschreven

  • Concepten bedenken en realiseren

  • Projectgericht werken

  • Mensen inspireren

  • Mensen met elkaar in contact brengen

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page