top of page
webGilde_figuur-01.png

Interesse? Mail of bel: 

 

Jacques Giesbertz 

06 - 483 367 65

Jacques@gildeplus.nl

Smart Working

Kansen in Corona tijd voor Maatschappelijke Organisaties.

 

Maatschappelijke locaties worden overdag vaak nauwelijks benut. Kantines van sportverenigingen staan door de week tussen 09:00 en 16:00 uur vaak leeg. Hetzelfde geldt voor de foyers van de honderden theaters in Nederland. Hoe kunnen we beter gebruik maken van deze plekken? Welke voordelen zijn er voor u te behalen?

 

Thuiswerk is in het Corona tijdperk heel populair geworden. Volgens experts zal deze manier van werken ook na coronatijd worden voortgezet. Onderzoek laat zien dat niet iedereen thuis, wil en kan werken. Veel mensen zoeken daarom een (betaalbare) werkplek in de buurt waar men woont. Maatschappelijke organisaties vaak gevestigd op centrale, gemakkelijk bereikbare locaties in de binnenstad, kunnen hier voorzien in een behoefte: door werkplekken aan te bieden aan deze flexwerkers.

 

Voordelen

 • Beter gebruik en meer verhuur van leegstaande ruimtes.

 • Het theater, sportvereniging, buurhuis als ontmoetingsplek voor de wijk / stad

 • Betere invulling van de maatschappelijke functie

 • Kennis en kunde van flexwerkers kan benut worden in uw organisatie

 • ZZP-ers moeten hun omzet verhogen en zoeken betaalbare werkplekken

 • Werkgevers willen dat hun medewerkers meer thuis gaan werken. De 'third places' om de hoek bieden hiervoor uitstekende kansen.  

 

Wij kunnen u helpen met het realiseren van dit concept: 

 • We maken ontwerp voor een werkomgeving 

 • We ontwikkelen een leer- en werk community

 • Programmeren van kennisbijeenkomsten, workshops, seminars, conferenties

 • Sociaal innovatieve programma’s zoals programma’s voor werkzoekenden

 

Succesvolle voorbeelden hiervan vindt u in het

 • Parktheater - Eindhoven 

 • SVV - Scheveningen

 

Ons aanbod

 

Stadsniveau:

 • Onderzoek naar wensen, eisen behoeften van nieuwe werkvormen in uw stad

 • Scan / onderzoek van mogelijke plekken in uw stad, inclusief overzicht van kosten en voordelen

 • Matching van vraag en aanbod van werkplekken

 

Per locatie

 • Intake / verkenning van de kansen/ uitleg over Gilde Plus

 • Plan van aanpak voor uw locatie

 • Overall business plan

 • Implementatie van deze manier van werken in uw organisatie

 

 

Producten

City Scan Smart Working Places

 

We onderzoeken de mogelijkheden voor uw wijk of stad om smart working places te ontwikkelen in maatschappelijke organisaties in uw stad. 

 • Welke vraag is er in uw stad / wijk op het gebied van werken op andere plekken. En welke doelgroepen kunnen bereikt worden?

 • Welke plekken komen in aanmerking en waarom?

 • Welke opbrengsten (economisch/ maatschappelijk) kunnen gerealiseerd worden?

 ​ 

Wat krijgt u?

 

 • Uitgebreide rapportage van resultaten

 • Digitaal overzicht van potentiële Smart Working places

 • Overzicht van te nemen vervolgstappen

Werkplek scan

 

Maatschappelijke locaties, zoals sportverenigingen, theaters, buurthuizen kunnen hun ruimtes en voorzieningen overdag beter en slimmer benutten. Welke (eventuele) aanpassingen zijn dan nodig om nieuwe werkplekken aantrekkelijk te maken voor de doelgroep.

 • In welke mate zijn deze plekken geschikt?​  (Functionaliteit van werkomgeving wordt afgestemd op de doelgroep). Onder andere:

  • Faciliteiten, de aanwezigheid van voldoende technische faciliteiten (netwerk, wifi) en catering (koffie, lunchmogelijkheden).

  • Functionele criteria (mogelijkheden voor concentratie, interactie, ontspanning)

  • Arbo-technische criteria

 • Welke aanpassingen zijn nodig? Welke kosten zijn hieraan verbonden?

 

 

Business model/ implementatieplan per locatie

 

Overzicht van de kosten (inspanningen en tijd) en opbrengsten tijdens en na het implementeren van Gilde Plus (leer-en werkcommunities en werkplekken) in maatschappelijke plekken.

 

Wat krijgt u?

 

 • Implementatieplan

 • Overzicht van kosten en opbrengsten

 • Uitgewerkt actieplan

bottom of page