top of page

TANGRAM

De tangram aanpak. De tangram bestaat uit 7 vaste delen waar je oneindig veel combinaties van kan maken. We hebben nu 50 leden met zeer veel expertise in huis. Met deze weergave willen we de breedte en de flexibiliteit van Gilde Plus laten zien. Deze tangram komt terug in onze:

 • Filosofie

 • Wat we zijn

 • Onze methoden

 • Onze aanpak

 • Ons aanbod

ONZE FILOSOFIE

 

 1. Leren en werken combineren

 2. Kruisbestuiving; jong leert van oud, oud leert van jong

 3. Elkaar steunen en inspireren

 4. Samen sterker naar buiten treden

 5. Ondernemerschap stimuleren

 6. Betaald werk genereren van  projecten die blijven liggen

 7. Bijdragen aan lokale maatschappelijke projecten en verbindingen leggen

 

WAT ZIJN WE ?

 

 1. Werkplek

 2. Samenwerkplek en community

 3. Leerplek en ontwikkelplek

 4. Ontmoetingsplek en netwerkplek

 5. Inspiratieplek

 6. Proeftuin

 7. Broedplaats voor (sociale) initiatieven

 

AANBOD /  producten en diensten

 

 1. ambachten

 2. Innovatie en R&D

 3. Administratie/ logistiek & ICT

 4. Communicatie, verkoop / marketing

 5. Onderzoek & surveys

 6. Sociale innovatie

 7. HRM, Leren en ontwikkelen 

 

 WAT ZIJN ONZE METHODEN ?

 

 1. Assessments

 2. Coaching en begeleiding

 3. Onderzoek en surveys

 4. Spelvormen

 5. Organisatie van bijeenkomsten/ events/ workshops

 6. Creatieve sessies

 7. ICT community tools

 

 

ONZE AANPAK BIJ OPDRACHTEN

 

 1. Intake bij de klant (bij voorkeur met twee leden)

 2. Verslag van bezoek/ vraag/ desk reserearch

 3. Voorstel (offerte)

 4. Projectteam samenstellen

 5. Uitvoer in stappen/ rapportage

 6. Afronding/ facturering

 7. Tevredenheid (intern/ extern) plus follow up

shutterstock_734652067.jpg
bottom of page